Hoppa till sidans innehåll

Vilken utbildning skall jag gå?


Sammanfattning av förändringar inför 2019:

 • Uppdrag Segling ersätts av Seglingen Ledarskap Grund
 • Plattformen utgår
 • Instruktör bas och Tränare Grön slås ihop till en och samma utbildning

Funderar du på vilken utbildning du skall gå eller vilken du kan gå? Här får du svar på några av dina frågor...

Baskurser 

Seglingen Ledarskap Grund.

Webb- och introduktionsutbildning för alla nya/blivande ledare inom segling. (Ersätter tidigare Uppdrag Segling och SISUs Plattformen).

Läs mer

Regelkurs

Med godkänt provresultat är en introduktionskurs för dig som vill utbilda dig till domare. Även för dig som avser att genomgå en tränarutbildning fr om regional nivå (blå) är regelkursen ett krav. Regelkurser kan genomföras med föreläsare eller som en webbaserad kurs.

Grön Kappseglingsfunktionär

Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå och genomförs i klubben.

Kursplan och anvisningar

Förarbevis & Kustskepparintyg

Klubben kan, i samarbete med SISU genomföra utbildningar för förarintyg och kustskeppar i form av studiecirkel hemma på klubben. 

Läs mer

Utbildningar som genomförs av distriktet och Svenska Seglarförbundet...

Instruktör/Tränare Grön 

Tränare grön/instruktör, har slagits ihop (hösten 2018).

Förkunskapskrav: Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Minimi ålder 16 år, Seglingen Ledarskap Grund (webbutbildning som lanseras under våren 2019)

Specialinstruktör

Utbildningar arrangeras även för specifika målgrupper/båttyper. Se Seglarförbundets hemsida för mer information om instruktörskurs för Windsurfing och Funktionshindrade.

Seglarskoleansvarig

Utbildningen vänder sig deltagare som skall verka som ansvariga för klubbens seglarskola.

Förkunskaper: Mini ålder 18 år, 2 års praktisk erfarenhet som instruktör, Grön tränare/instuktör, Utbildningen arrangeras av VKSF.

Tränare Blå

Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå.

Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå, Seglingen Ledarskap Grund (webbutbildning som lanseras under våren 2019), Tränare grön/instruktör. Min ålder 16 år. Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet. Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik. Utbildningen arrangeras av SSF.

Tränare Röd

Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl. motsv. tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en tränignsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (röd nivå).

Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsv.blå nivå, Plattformen, Uppdrag segling, Tränare grön och Tränare Blå. Minimi ålder 18 år. Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet. Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik på blå nivå. Utbildingen arrangeras av SSF.

Blå seglingsledare

Efter kursen skall deltagaren kunna verka som seglings- och tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor (blå nivå).

Utbildningen bygger på genomgången grön funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling.

Förkunskaper: Genomgången grön funktionärsutbildning. Utbildningen genomförs av VKSF.

Röd seglingsledare

Förkunskapskrav: Innehar blå seglingsledarlicens och har genomfört minst fyra sanktionerade kappseglingar på blå nivå under de senaste 24 månaderna från ansökningstillfället, där minst en kappsegling hade mer än 15 startande båtar.

Den som uppfyller förkunskaperna skickar in en ansökan (ansökan hittar du här) och genomför ett prov. Om förkunskapskraven är uppfyllda skall en föreläsare godkänna att den sökande har den praktiska färdighet som krävs för en seglingsledare på röd nivå.

Svart Seglingsledare (International Race Officer)

Utbildningen vänder sig till Röda Seglingsledare med lång erfarenhet och som Svenska Seglarförbundet har ett behov av att vidareutbilda för att tjänstgöra på Internationella mästerskap.

På World Sailing hittar du all information om hur det går till att bli IRO:

http://www.sailing.org/raceofficials/internationalraceofficer/become_a_race_officer.php

Fortbildningar

Genomförs vart fjärde år, efter OS, när det kommer en ny version av kappseglingsreglerna. 

Advertisement

Samarbetspartners

 • Musto Sebago 09
 • SPL_logo_2013_FC
 • SvSj_mina-villkor
 • Musto Sebago 09
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 

 

Direktdomare

En direktdomare är en domare som har behörighet att observera och  bedöma KSR del 2-situationer på banan.

Förhandlingsdomare

Handläggning av protester är en grannlaga sysselsättning som syftar till att alla legitima krav på rättvisa ska uppfyllas. Förhandlingsdomaren utbildas för att kunna tolka kappseglingsreglerna och att kunna genomföra protestförhandlingar i enlighet med reglerna i KSR del 5.

Matchdomare

Matchdomare kallas den som kan arbeta som domare vid matchracingtävlingar.

För det krävs god kännedom om kappseglingsreglerna inklusive appendix C och vana vid att bedöma situationer på banan och fatta snabba beslut. Matchdomarutbildningen ger licens som blå eller röd matchdomare.

Ladda ner överskt över utbildningarna

För mer info, se www.svensksegling.se/utbildning

Uppdaterad: 20 APR 2017 12:23 Skribent: Pia Salén
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Västkustens Seglarförbund
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0704418360
E-post: This is a mailto link

Se all info