Hoppa till sidans innehåll

Info från VKSFs valberedning

08 OKT 2021 11:47
Nu börjar det bli dags att fundera på vem ni vill nominera till styrelsen i Västkustens Seglarförbund VKSF. Vi (valberedningen) kommer om ca en vecka återkomma med vilka i den sittande styrelsen som avböjt återval.
  • Uppdaterad: 08 OKT 2021 11:47

Här nedan ser du vilka som sitter i styrelsen idag och vilka ledamöter vars mandattid går ut.

Vi har som vi alla är väl medvetna om ett stort ansvar som medlemsklubbar i VKSF att nominera kandidater till styrelsen då det är grunden i föreningsdemokratin. Som alltid letar vi lite extra efter yngre och ambitiösa personer som vill vara med och utveckla vår fantastiska sport. Vi har nu en månad på oss att avge förslag till valberedningen i enlighet med stadgarna. Är det några frågor kontakt någon av oss. Vi kommer att återkomma med information och ställa frågan igen.

KAP 5 VALBEREDNING

19 § Sammansättning m.m. Valberedningen består av ordföranden och de övriga ledamöter som valts av VKSFs årsmöte. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

20 § Åligganden Valberedningen skall senast sju (7) veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid VKSFs årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast sex (6) veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade förbundssällskap uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

21 § Förslagsrätt Förbundssällskap får senast tre (3) veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 13 §. Valberedningen skall senast två (2) veckor före mötet tillställa röstberättigade förbundssällskap sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

 Ledamöter som står på omval – årsmötet 2021

 Ordförande

Johan Westling, Rådasjöns SS och Möllösunds BF, Göteborg

Valdes 2020 för 1 år

 Ledamöter vars mandattid går ut

Magne Möller, Sotefjordens SS, Hunnebostrand

Valdes 2019 för 2 år

Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad

Valdes 2019 för 2 år 

Mayra Caldiz, Sotefjordens SS, Hunnebostrand

Valdes 2019 för 2 år

Johan Åstradsson, KMS Nordön/Kullavik KKK, Göteborg

Valdes 2019 för 2 år

 Ledamöter som har 1 år kvar på sitt mandat: 

Kerstin Holmberg, SS Vendels, GKSS, Frillesås

Valdes 2020 för 2 år

Karin Koritz, SS Kaparen, Onsala

Valdes 2020 för 2 år

Bert Isaksson, GKSS, Onsala

Valdes 2020 för 2 år

Helena Carlgren, GQSS, Göteborg

Valdes 2020 för 2 år

 Revisorer

 Enligt stadgarna: En ordinarie revisor och en revisorssuppleant väljs på 1
 år. 2020 valdes

 Till revisor omvaldes Magnus Dahlberg, Långedrags SS
 Till revisorssuppleant omvaldes Ellinor Hedenstedt, Bohus Malmöns BK

Med vänliga hälsningar

VKSF valberedning genom

Robert Casselbrant

Tel. 0706-535354, 

Övriga i Valberedningen

Göran Johnsson, SS Viken Ägir
Karin Knigge, VKSF/SSF

Skribent: Pia Salén
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Västkustens Seglarförbund
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0704418360
E-post: This is a mailto link

Se all info