Kommunikationsplan för VKSF 2010

 

En kommunikationsplan är ett sätt att försäkrar sig om att informationen är genomtänkt och i linje med målen för verksamheten.

 

Därför är det av vikt att vid olika beslut och aktivitet ställa fyra frågor:

VAD

vill vi berätta?

budskap

VEM

skall vi berätta det för?

målgrupp

NÄR

vill vi berätta det?

tidpunkt

HUR

säger vi det?

kanal/media

 

Det handlar om att rätt personer får rätt information, på rätt sätt och i rätt tid. Som ett stöd har styrelsen därför gemensamt lyft VKSF mål, formulerat budskap och nyckelord som stödjer målet samt identifierat målgrupper och kanaler.

 

Kommunikationsplanen kommer att ses över årligen av styrelsen.

 

Målet för vår verksamhet:

·         VKSF utvecklar rekryterings-, utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet i samverkan med medlemsklubbarna


Budskap som stödjer vårt mål

·         Vi utbildar funktionärer och instruktörer på grön och blå nivå

 

Nyckelord:

 

Målgrupp:

 

Kanaler:

·         webben

o   vksf.org

o   facebook


Aktivitet

Delaktivitet

VAD

vill vi berätta?

VEM

skall vi berätta det för?

NÄR

vill vi berätta det?

HUR

säger vi det?

Ansvarig

Västkustkalendern

 

Om vår verksamhet och hur det kommande kappseglingsåret ser ut

Aktiva

”Seglarna”

Klassförbund

 

 

Pia, Dan + Sponsorgruppen

Båtmässan-februari

Monter

Konferens klubbar

Konferens ordf.

Konferens klassförb.

Sprida kunskap om VKSF och medlems­klubbarnas verksam­het och seglarskolor

Aktiva

”Seglarna”

Klassförbund

Oktober till februari

Hemsida, båtmässans kanaler, mail mm

Björn Smit/Kent Thomra

Seglardagen

Årsmöte

Motioner

Valberdning

 

Styrelser i medlemsklubbar

Ordförandekonf, årsmöte

Hajlajts efter Seglardagen

Dan Björkman

Kappseglingar

DM

LIROS cup

LIROS Youth Cup

LIROS SRS Cup

West side Cup

 

Aktiva

”Seglarna”

Klassförbund

 

 

Kent Thomra/Göran Fock

Utbildningar

Grön

SL/TL Blå

Instruktör

SL grön

Säkerhet

Kölbåtstränare

Att vi arrangera utbildning och genom utbildningar kvalitetssäkras medlemsklubbarnas verksamhet

Styrelser

Instruktörer

Tränare

Funktionärer

i medlemsklubbar

Kontinuerligt enligt utbildningsprogram anpassat

Utbildningsprogram

Dan Björkman, Ellinor, Emelie

Clinics

 

 

Instruktörer

Tränare

Aktiva

i medlemsklubbar

 

 

Ellinor, Emelie

Klubbutveckling

 

 

Styrelser både i medlemsklubbar och de som ännu inte är medlemmar

 

 

Tommy Johansson, Ellinor, Emelie

2011 års sanktionering

Sanktioneringsmöte

Gemensamt kan vi skapa en bra kappseglingskalender

Styrelser i medlemsklubbar

September

Västkustkalendern, hemsida, brev

Pia Sahlén

Ordförandekonferens

Kallelse, dagordning

Fånga upp aktuella frågeställningar inför årsmötet

Styrelser i medlemsklubbar

Oktober

Mail, brev, hemsida mm

Dan Björkman/Gert Ove F, Karl Axel

Årsmötet

Kallelse, dagordning

Årsmöteshandlingar

Styrelser i medlemsklubbar

November

Mail, brev, hemsida mm

Dan Björkman/Gert Ove F, Karl Axel