Hoppa till sidans innehåll

Vilken utbildning skall jag gå?


Funderar du på vilken utbildning du skall gå eller vilken du kan gå? Här får du svar på några av dina frågor...

Uppdrag segling

Seglingens grundläggande ledarutbildning.Genomförd kurs är en förutsättning för deltagande i övriga av SSF:s ledarutbildningar. Kursen genomförs som studiecirkel i den egna klubben eller tillsammans med närliggande klubb. 

Plattformen - SISU

Barn- och ungdomsledar-utbildning som vänder sig till ledare för barn och ungdomar 7—15 år.

Utbildningen är ett förkunskapskrav för deltagande på SSF:s instruktörs- och tränarutbildningar. Kursen arrangeras av SISU i distriktent och genomförs gränsöverskridande tillsammans med andra idrotter. Läs mer på SISUs hemsida.

Seglarskoleinstruktör - Bas

Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som skall vara nybörjarinstruktör för barn, ungdomar eller vuxna på SSF Seglarskolor eller i den dagliga klubbverksamheten.

Förkunskaper: Egen seglingskunskap, motsvarande blå nivå.  Min. ålder 16 år. Genomgången kurs Plattformen och Uppdrag segling. Utbildingen arrangeras av VKSF.

Specialinstruktör

Utbildningar arrangeras även för specifika målgrupper/båttyper. Se Seglarförbundets hemsida för mer information om instruktörskurs för Windsurfing och Funktionshindrade.

Seglarskoleansvarig

Utbildningen vänder sig deltagare som skall verka som ansvariga för klubbens seglarskola.

Förkunskaper: Mini ålder 18 år, 2 års praktisk erfarenhet som instruktör, Plattformen, Uppdrag segling och Grön tränarutbildning. Utbildningen arrangeras av VKSF.

Tränare Grön

Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens nybörjare i steget efter i seglarskolan.

Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsv. blå nivå, minimi ålder 16 år, Uppdrag Segling, Plattformen. Utbildningen arrangeras av VKSF.

Tränare Blå

Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå.

Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå, genomgått Plattformen, Uppdrag segling och Tränare grön. Min ålder 16 år. Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet. Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik. Utbildningen arrangeras av SSF.

Tränare Röd

Att ge tränare som genomgått tränare blå inkl. motsv. tränarpraktik fördjupade kunskaper för att ansvara för en tränignsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (röd nivå).

Förkunskaper: Egen seglingskunskap motsv.blå nivå, Plattformen, Uppdrag segling, Tränare grön och Tränare Blå. Minimi ålder 18 år. Regelkurs och godkänt regelprov på SSF-nätet. Minst 1 säsongs dokumenterad tränarpraktik på blå nivå. Utbildingen arrangeras av SSF.

Kappseglingsfunktionär - Grön

Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer vid kappseglingar på grön nivå. Den bygger på  studiecirkeln ”Uppdrag Segling” som genomförs i klubben.

Blå seglingsledare

Efter kursen skall deltagaren kunna verka som seglings- och tävlingsledare vid mindre lokala och regionala regattor (blå nivå).

Utbildningen bygger på genomgången grön funktionärskurs och skall genomföras tillsammans med praktik vid kappsegling.

Förkunskaper: Genomgången grön funktionärsutbildning. Utbildningen genomförs av VKSF.

Röd tävlingsledare

Utbildningen bygger på genomgången blå funktionärskurs inkl praktik vid kappsegling. Genomgången utbildning och godkänt prov ger icens som tävlingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap.

Förkunskaper: Genomgången blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Utbildningen arrangeras av SSF.

Röd seglingsledare

Utbildningen vänder sig till klubbens funktionärer som vill erhålla licens som seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap.

Förkunskaper: Genomgången blå funktionärsutbildning inkl praktik vid kappsegling. Utbildningen arrangeras av SSF.

Regelkurs

Utbildningen genomförs som helg-eller kvällskurs, som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning på nätet.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Regelkursen är obligatorisk för samtliga domarutbildningar

Direktdomare

En direktdomare är en domare som har behörighet att observera och  bedöma KSR del 2-situationer på banan.

Förhandlingsdomare

Handläggning av protester är en grannlaga sysselsättning som syftar till att alla legitima krav på rättvisa ska uppfyllas. Förhandlingsdomaren utbildas för att kunna tolka kappseglingsreglerna och att kunna genomföra protestförhandlingar i enlighet med reglerna i KSR del 5.

Matchdomare

Matchdomare kallas den som kan arbeta som domare vid matchracingtävlingar.

För det krävs god kännedom om kappseglingsreglerna inklusive appendix C och vana vid att bedöma situationer på banan och fatta snabba beslut. Matchdomarutbildningen ger licens som blå eller röd matchdomare.

Ladda ner överskt över utbildningarna

För mer info, se www.svensksegling.se/utbildning

Uppdaterad: 20 APR 2017 12:23
Skribent: Pia Salén
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västkustens Seglarförbund
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: 031-7190750
E-post: This is a mailto link

Se all info